Laudparketi paigaldus

H1. HARO TopConnect ühendusega laudparketi ujuvpaigaldus

Enne parketi paigalduse alustamist peab materjal samas ruumis aklimatiseeruma vähemalt 48 tundi.
Ruumi temperatuur peab paigaldamise ajal olema vähemalt 18°C ja ruumi õhuniiskus vahemikus 40-60% suhtelist niiskust.
Parketipakke ei tohi avada enne paigalduse algust.

H2. Aluspõrand

Parketi paigaldamiseks sobivad tsemendi baasil aluspõrandad, mis on piisava tugevusega, tasased, puhtad ning püsivalt kuivad. Aluspõranda niiskus ei tohi paigaldamise hetkel ületada 2,0% CM skaalal, põrandakütte puhul 1,8% CM skaalal.
Aluspõranda tasasus peab vastama nõudele ±3 mm /2 m kohta, seejuures ei tohi esineda astmelisust.

H3. Aluskatted

Betoonaluspõrandale parketti paigaldades kasuta alati 0.2 mm PE aluskilet. See paigaldatakse 30 cm ülekattega ning aluskile serv tuuakse üles seina peale kuni liistuni. Ära paigalda üle 10 m pikkuseid alasid ühes tükis.

2 mm aluskate annab parketile parema helisummutavuse ja tasandab väiksemad ebatasasused. Aluskatte paigaldamisel jälgi, et kihid ei kattuks. Vaipkatted ja bituumen-vilt alused ei sobi parketi aluskateteks.

H4. Laudparketi paigaldamine

1. Alusta laudparketi paigaldamist paremast nurgast, punni otsaga seina poole.

Paiguta parketilaud seina äärde ning paigalda distantskiilud selliselt, et oleks tagatud 10 mm paisuvahe kogu perimeetri ulatuses.