Taganemisõigus

14-päevane tagastusõigus

Kliendil on õigus e-poest ostetud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või kauba pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest (välja arvatud eritellimuskaubad, näiteks mõõtu lõigatud vaipkatted, linoleumi- ja PVC-põrandakatted või tellimisel olevad kaubad).

14-päevane tagastusõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Juriidiline isik võib lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud (oluline lepingurikkumine).

Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab klient esitama taganemisavalduse ja edastama selle e-posti teel: epood@floorin.ee.

Taganemisavalduses tuleb esitada järgmine teave:
- tellimuse number
- kauba kättesaamise kuupäev
- kliendi nimi
- tagastatava kauba täpne nimetus.

Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kuid iga tagasiside aitab FLOORINil parandada kaupade ja teenuste kvaliteeti.

Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Kauba(d) saab tagastada FLOORINi Kalda lattu aadressile: Kalda 7, Tallinn, Harju maakond, 11625 selle lahtiolekuaegadel (Kalda lao info)

Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Kaubad tuleb tagastada originaalpakendis. Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. Ehitusmaterjalide jms suuremõõtmeliste või kergesti purunevate kaupade hävimise risk läheb üle kliendile alates hetkest, kui kuller on jõudnud kliendi asukohta või klient on FLOORINI kaubale järele tulnud. Kauba mahalaadimise, mis toimub kliendi osalusel, käigus tekkinud vigastused (nt purunenud plaadid, vedelikke sisalduvate anumate purunemine jne) on kliendi risk ning kui klient soovib selliseid kaupu tagastada 14-päevase taganemisõiguse jooksul, siis loetakse kauba väärtus vähenenud null euroni ning tasaarvestuse käigus loetakse kliendi ja FLOORINi nõuded tasaarveldatuks.

Kliendil ei ole õigus tagastada:

- kaupu, mis ei kuulu pärast pakendi avamist tagastamisele hügieenilistel põhjustel;
- tellitud ja juba osutatud teenust;
- kaupu, mis on valmistatud või kohandatud vastavalt kliendi soovidele või lõigatud kliendi soovitud mõõtudesse;
- kaupu, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.

Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui müüjale on tagastatud lepingu esemeks olnud asi või esitatud tõend asja tagasi saatmise kohta. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kui klient taganeb tellimusest osaliselt, siis toimub transpordikulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud kauba hulgale kogu tellimusest.

Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Kogu kauba tagastamise kulu kannab klient, v.a. juhtudel kui:
- kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel;
- kaup ei vasta kliendi tellimuses olevale tootele (s.t. saadeti vale toode)

Juhul, kui klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14 päeva jooksul peale vastava avalduse esitamist.

PS! Kliendil ei ole õigus taganeda talle spetsiaalselt tellitud eritoodetest (v.a. arvatud juhul kui on tegemist olulise lepingu rikkumisega).

Eritellimuseks loetakse:
- tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooteid, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine FLOORINi tavasortimendis;
- hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu kliendi poolt.

FLOORIN jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul kui:
- kauba hind või omadused ei vasta tõele inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu e-poe süsteemis
- tellitud kaup on tarnija laos otsas ning klient ei ole nõus FLOORINi poolt pakutava asendustootega
- FLOORINi arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

Vaata ka e-poe müügitingimusi.